OFICJALNE OTWARCIE ZMODERNIZOWANEJ I ROZBUDOWANEJ CZĘŚCI SZPITALA POWIATOWEGO W SĘDZISZOWIE MŁP.

14 grudnia w budynku  Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie rozbudowanych jego części w ramach realizowanego od 2017 roku projektu dofinansowanego z RPO WP.  

Głównym zamierzeniem tej inicjatywy była m.in. poprawa działania systemu ochrony zdrowia poprzez zwiększenie dostępności i jakości usług oraz bezpieczeństwa zdrowotnego w zakresie działań diagnostyki i opieki specjalistycznej, a także podniesienie poziomu medycyny ratunkowej, dzięki któremu wzrośnie pewność i komfort pacjentów, jak również usprawni pracę personelu medycznego.

Zakres przedsięwzięcia obejmował przebudowę istniejących budynków szpitala, nadbudowę łącznika i wykonanie wiaty na podjeździe dla karetek, przebudowę parteru i II piętra w celu utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, izby przyjęć, zakup wyposażenia dla Bloku Operacyjnego w celu utworzenia Ośrodka Chorób Przewodu Pokarmowego.

Na modernizację obiektu, jego rozbudowę, zakup wyposażenia pozwoliły środki pozyskane z RPO WP w wysokości ponad 9 mln zł. Natomiast całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 15 mln zł.

W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in. delegaci instytucji z województwa podkarpackiego, przedstawiciele samorządu powiatowego i samorządów gminnych, służb mundurowych, powiatowej służby zdrowia, duchowieństwa, instytucji i organizacji działających na terenie powiatu, przedstawiciel wykonawcy.

publikacja: 17-12-2018 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.