Powiatowy Turniej Poezji i Prozy – Zawsze Wierni

(…) My z wami walki nie chcemy. Walki te przynoszą śmierć

dla wielu młodych, pełnych dzielności, patriotyzmu i prawa do

życia, istnień – śmierć zupełnie niepotrzebną. [...] Nie obchodzą

nas partie, lub te czy owe programy. My chcemy Polski

suwerennej, Polski chrześcijańskiej, Polski – polskiej(…)

                                         /fragment ulotki skierowanej do funkcjonariuszy UB/

 

    Losy niezłomnych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego – Żołnierzy Wyklętych, którzy po wkroczeniu Sowietów nie złożyli broni tylko podjęli walkę z kolejnym okupantem są tematem, który w szczególny sposób wymaga zaangażowania i podjęcia wielu działań. Przez kilkadziesiąt lat powojennej zależności od komunistycznego dyktatu ZSRR, próbowano z polskiej historii wymazać zupełnie fakt zbrojnego oporu, podjętego przez żołnierzy różnych formacji w latach 1944 – 1963. Wymazano te wiadomości ze szkolnych podręczników, ale jednocześnie pozbawiono rodziny poległych i pomordowanych żołnierzy prawa do godnego pochówku najbliższych oraz do pielęgnowania pamięci o Nich.

    Prawdziwym przełomem w historii Polski okazało się jednak uchwalenie przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwały ustanawiającej dzień 1 Marca – Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ta inicjatywa podjęta przez Śp. Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przywróciła odpowiednie proporcje w pojmowaniu tego, kto jest Bohaterem, a kto bandytą, kto jest katem, a kto ofiarą.

    W Centrum Kultury w Ropczycach 24 lutego 2017 r. przeprowadzone zostały Powiatowe Eliminacje Turnieju Poezji i Prozy - Zawsze Wierni, przygotowane przez pracowników Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Patronat honorowy nad wojewódzkim finałem Turnieju, który odbędzie się w GOK w Wiercanach 8 marca 2017r. objął Prezydent RP Pan Andrzej Duda, Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl, Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch.

    W Powiatowych Eliminacjach wzięło udział 39 uczestników, adeptów sztuki recytatorskiej. Cieszył nas, organizatorów fakt, że młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wszystkich obecnych na widowni w ropczyckim Centrum Kultury im. Józefa Mahoffera obdarowała pięknem, tajemnicą, bogactwem poezji i prozy. Etap powiatowy był wyjątkowym spotkaniem artystycznym.

    Talent wszystkich uczestników, który mieliśmy okazję podziwiać oraz wysłuchać pozostanie w naszej pamięci jako niepowtarzalne zjawisko teatralne.

    Występy uczniów oceniała komisja konkursowa w składzie: Pani Maria Kozińska - przewodnicząca, Pani Danuta Bielecka, Pani Aneta Dylska, Pani Wioletta Czemarnik, Pani Agnieszka Kędziora-Śmiałek i Pan Adam Sypel. Inicjatorką konkursu jest Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców – Oddział w Sędziszowie Młp., Pani Bogumiła Stec - Świderska. Na scenie rozbrzmiewały słowa, które kruszą mury, słowa z twórczości Z. Herberta, Cz. Miłosza, B. Obertyńskiej, a także fragmenty grypsów Łukasza Cieplińskiego.

    Decyzją komisji konkursowej przyznano następujące miejsca:

- w kategorii szkoły gimnazjalne:

1. Kacper Kojder – I miejsce – Gimnazjum nr 1 w Ropczycach

2. Magdalena Patryka – II miejsce – Gimnazjum w Sędziszowie Małopolskim

3. Małgorzata Gąsior – III miejsce – Gimnazjum w Iwierzycach

4. Emilia Łoboda – wyróżnienie - Gimnazjum w Sędziszowie Małopolskim

5. Aleksandra Pieja – wyróżnienie - Gimnazjum w Sędziszowie Małopolskim

- w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:

1. Karolina Chmielowiec – I miejsce – ZS im. ks. dra. Jana Zwierza w Ropczycach

2. Łukasz Duwer – II miejsce - Zespól Szkół Agrotechnicznych im. W. Witosa w Ropczycach

3. Zuzanna Bystrek – III miejsce - ZS im. ks. dra. Jana Zwierza w Ropczycach

    Laureatom, wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do Powiatowych Eliminacji serdecznie gratulujemy i wyrażamy słowa wielkiego uznania oraz podziękowania. Działania artystyczne młodych ludzi są hołdem, wyrazem wielkiej czci i niezłomności Żołnierzom Wyklętym.

    Ciągle musimy „walczyć” – o pamięć, o godne miejsce w historii dla naszych Bohaterów, o Ich dobre imię, o ukaranie – czy choćby napiętnowanie – Ich morderców. Mamy nadzieję, ze okażemy się godnymi spadkobiercami ideałów Żołnierzy Niezłomnych, a kolejnym pokoleniom przekażemy wartości najważniejsze dla każdego Polaka, którymi są: Bóg, Honor i Ojczyzna.

CHWAŁA BOHATEROM – CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

                                                                                                                                 

Stanisław Skiba

– Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

publikacja: 27-02-2017 , aktualizacja: 28-02-2017, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.