XXXV Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu
pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie ropczycko – sędziszowskim (VIII)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.

5. Zamknięcie Sesji.

 

Józef  Rojek

Przewodniczący Rady Powiatu

         Ropczycko - Sędziszowskiego

publikacja: 12-01-2022

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.