XXV Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie XXV Sesji Rady Powiatu.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.
4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu
5. Informacja Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu.
6.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
6.1. w sprawie powierzenia Gminie Ropczyce zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1359R ul. Witosa i Nr 1363R ul. NMP w Ropczycach,

6.2. w sprawie zatwierdzenia udziału w projekcie pn. „Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno-komunikacyjne” w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

6.3. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,

6.4. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXII/166/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku,

6.5. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.

7. Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych
8. Sprawy różne
9. Zamknięcie Sesji. 

                                              PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

                                                ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO

                                                             JÓZEF ROJEK


                                                                                  

publikacja: 23-03-2017 , aktualizacja: 23-03-2017, autor: Barbara Reguła

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.