Zakończono prace remontowo-konserwatorskie przy DPS w Lubzinie

Zakończono  prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie. W tym roku polegały one na remoncie cokołu elewacji budynku od strony południowej i wschodniej, wykonaniu opaski odbojowej wraz z częściową wymianą odcinków rur spustowych.

Wartość robót wyniosła: 124 630,66 zł, w tym: dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w wysokości: 45 000,00 zł.

Ww. roboty realizowała firma J. BUD Jacek Leszczak z siedzibą: 38-100 Strzyżów, Gbiska 40B.

publikacja: 08-12-2021 , aktualizacja: 08-12-2021, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.