Powiatowe Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ropczycach

Budynek po byłym Internacie Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach, gdzie w ostatnich latach miało siedzibę Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach przekształcony zostanie w Powiatowe Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ropczycach. Będzie to możliwe dzięki realizacji przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach projektu pn.: „Tworzenie warunków technicznych dla rozwoju systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w powiecie ropczycko - sędziszowskim” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

Zakres rzeczowy projektu obejmował będzie m.in.:

- rozbudowę budynku o szyb dźwigowy,

- przebudowę, modernizację i remont pomieszczeń każdej kondygnacji,

- zakup wyposażenia i sprzętu.

W budynku umieszczone zostaną następujące jednostki:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

- Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej,

- Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych.

Główną ideą projektu jest poprawa dostępności i jakości świadczonych usług w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej, na co niewątpliwie będzie miało wpływ m.in. zlokalizowanie w jednym miejscu wszystkich tych jednostek i dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wyniesie: 2 074 253,56 zł, w tym dofinansowanie: 1 222 433,56 zł.

Okres realizacji projektu to: październik 2016 r. – listopad 2017 r.

publikacja: 15-09-2016 , aktualizacja: 15-09-2016, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.