NIE MA ZAGROŻEŃ DLA SZPITALA W SĘDZISZOWIE MŁP.

6 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Ropczycach odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa poświęcone debacie nt. służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim.

Posiedzenie rozpoczęło się szczegółową informacją Dyrektora ZOZu w Ropczycach Pana Mirosława Leśniewskiego w zakresie kondycji i stanu finansowego  służby zdrowia w Powiecie z odniesieniem także do specjalistycznych usług medycznych i Szpitala Powiatowego. Dyrektor poinformował, że do 15 marca br. będzie złożony wniosek o pozyskanie środków w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej,  poddziałanie 6.2.1. Infrastruktura Ochrony Zdrowia. Nadmienił, iż inwestycja polegająca na rozbudowie Szpitala będzie podzielona na etapy. Następnie głos zabrali Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan Stanisław Kruczek oraz Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie Pan Robert Bugaj, którzy zapewnili, że Szpital w Sędziszowie Małopolskim spełnia warunki i kwalifikuje się do tego, aby znaleźć się w sieci szpitali. Zaproszeni goście podkreślili również, że Oddział Neurologii naszego szpitala jest jednym z najlepszych w województwie podkarpackim, a pozostałe oddziały klasyfikowane są znacznie powyżej średniej. Pozytywnie o działaniu służby zdrowia w powiecie wypowiedzieli się także obecni na Komisji Burmistrzowie Ropczyc,  Sędziszowa Małopolskiego, lekarze  i inni zaproszeni goście.

Obecni na Komisji Parlamentarzyści- Senator RP Pan Zdzisław Pupa oraz Poseł na Sejm RP Pan Kazimierz Moskal zapewnili, że dołożą wszelkich starań  i udzielą wsparcia w działaniach zmierzających ku rozwojowi lecznictwa na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego. 

Zorganizowana przez Zarząd Powiatu debata potwierdziła, że nie ma podstaw do niepokoju mieszkańców. Pojawiające się w lokalnych mediach informacje artykułowane  przez opozycyjne Kluby Radnych Samorząd i Gospodarka oraz Porozumienie Samorządowe  dotyczące likwidacji szpitala oraz katastroficznej sytuacji służby zdrowia na terenie naszego powiatu są nieprawdziwe i mają na celu wywołanie i wzbudzenie niepokoju wśród mieszkańców oraz deprecjonowanie Zarządu Powiatu i podważanie jego działań.

Włodarze Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na czele z Przewodniczącym Rady Józefem Rojkiem oraz Starostą Witoldem Darłakiem, składają serdeczne podziękowania przybyłym na posiedzenie gościom, przede wszystkim Parlamentarzystom – Senatorowi RP Zdzisławowi Pupie, Posłowi na Sejm RP Kazimierzowi Moskalowi, Wicemarszałkowi Województwa Podkarpackiego- Stanisławowi Kruczkowi, Dyrektorowi Wojewódzkiego Oddziału NFZ Robertowi Bugajowi a także Burmistrzowi Ropczyc Bolesławowi Bujakowi oraz Burmistrzowi Sędziszowa Młp. Bogusławowi Kmieciowi za udział w debacie oraz zaangażowanie w podnoszenie poziomu dostępności usług medycznych i pomoc na rzecz lokalnej  służby zdrowia.

publikacja: 08-02-2017 , aktualizacja: 08-02-2017, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.