„Rodzina 500+”

W dniu 11 lutego Sejm RP uchwalił ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195), która 17 lutego 2016 r. została podpisana przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Ww. ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka oraz opiekunowi prawnemu dziecka. Według ustawy świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie będzie wypłacane na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat – bez względu na osiągany przez rodzinę dochód. Rodziny, w których dochód na osobę nie przekroczy 800 zł lub 1200 zł (z dzieckiem niepełnosprawnym) – będą mogły otrzymywać 500 zł miesięcznie również na pierwsze dziecko.
Zgodnie z art. 13 ww. ustawy „wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta ze względu ma miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze”.
W przypadku gmin terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego świadczenie będzie realizowane w ośrodkach pomocy społecznej w dziale świadczeń rodzinnych.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub zapoznać się z zapisami ustawy.
W przypadku rodzinnej pieczy zastępczej – dodatek wychowawczy (w wysokości świadczenia wychowawczego) przysługuje na każde umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko w wieku do ukończenia 18-ego roku życia w kwocie 500 zł miesięcznie. Dodatek będzie wypłacany przez Starostę Powiatu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Szczegółowe informacje dotyczące wypłaty dodatku wychowawczego będą przekazywane rodzinom zastępczym przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczych.

publikacja: 19-02-2016 , aktualizacja: 19-02-2016, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.