Stypendia dla najzdolniejszych

Do 10 lipca trwa nabór wniosków na stypendia dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie ogólne, jak i zawodowe. Na zdolną młodzież czeka aż 975 stypendiów, jakie zostaną przyznane na rok szkolny 2017/2018.

Każdy ze stypendystów otrzyma kwotę 4 tysięcy złotych, po 400 złotych za każdy z dziesięciu miesięcy roku szkolnego.

W tym roku szkolnym stypendia mają trafić do 590 dla uczniów szkół ogólnokształcących i 385 dla uczniów szkół zawodowych, czyli łącznie do 975 młodych ludzi.

Uczniowie ubiegający się o stypendia muszą spełnić kilka kryteriów, zarówno dotyczących ich osiągnięć edukacyjnych, jak i dochodu jaki osiąga ich rodzina. 

Stypendia są udzielane w ramach dwóch projektów:

Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018, projekt skierowany do uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki,
Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018, projekt skierowany do uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.
Stypendia będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Państwa i budżetu Województwa Podkarpackiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów.

Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów określone zostały w regulaminie, który wraz z pozostałą dokumentacją dostępny jest na stronie internetowej www.podkarpackie.edu.pl zakładka Dokumenty do pobrania. Wnioski o przyznanie stypendium można wypełniać w tzw. generatorze wniosków dostępnym na stronie www.podkarpackie.edu.pl

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,

- numery telefonów dla szkół ogólnokształcących: (17) 747 59 42, 747 59 41, 747 59 40

- numery telefonów dla szkół zawodowych: (17) 747 59 51, 747 59 52, 747 59 40 

- adres e-mail: dek@podkarpackie.pl (w tytule wiadomości prosimy wpisać „stypendia unijne – zawodowe” lub „stypendia unijne – ogólne”).

Informacja pochodzi ze strony www.podkarpackie.pl

publikacja: 30-06-2017 , aktualizacja: 30-06-2017, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.