Zakończono remont przy zabytkowym pałacu w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie

W październiku br. zakończony został remont przy zabytkowym pałacu w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie.

W tym roku realizowane było zadanie pn.: „Rekonstrukcja werandy na parterze budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie”.

Wykonawcą robót była firma J. BUD Jacek Leszczak z siedzibą: 38-100 Strzyżów, Gbiska 40B.

Wartość robót to: 258 578,62 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 40 000 zł, oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w wysokości: 40 000 zł.

Przeprowadzona rekonstrukcja werandy jest kontynuacją długotrwałego i kosztownego procesu przeciwdziałania degradacji i destrukcji tego obiektu.

Corocznie Starostwo Powiatowe w Ropczycach pozyskuje środki zewnętrzne i poszczególnymi etapami realizuje kosztowny remont tego budynku. W ostatnich 6 latach na remont tego budynku przeznaczono łącznie: 980 795,04 zł.

publikacja: 27-10-2020 , aktualizacja: 27-10-2020, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.