Nowe wzory druków w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Starosta Ropczycko - Sędziszowski informuje, że od dnia 17 grudnia 2016 roku w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej będą obowiązywały nowe wzory wniosków.
16 września 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. poz. 1493).

Rozporządzenie określa wzory:

1. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1), który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2), które stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3), które stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4. Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4), która stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5. Decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (B-5), która stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego złożonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (tj. 17 grudnia 2016 r.).

W związku z powyższym na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakładce Zadania/ Budownictwo i mieszkalnictwo/ Proces budowlany zamieszczono elektroniczną wersję wyżej wymienionych wzorów (w formacie Word), umożliwiającą jej edytowanie.
Dodatkowo na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w przywołanej zakładce zamieszczone zostały przykłady wypełnienia poszczególnych wzorów:

  • wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) dla inwestycji: budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przebudowy budynku mieszkalnego, rozbudowy szkoły, rozbudowy szpitala, rozbudowy hali magazynowej, nadbudowy budynku mieszkalnego na nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej, nadbudowy budynku mieszkalnego na nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej, budowy, przebudowy i rozbudowy linii kolejowej, rozbudowy drogi wojewódzkiej,
  • zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) dla inwestycji: budowy budynku mieszkalnego, przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) dla inwestorów: osoby fizycznej, męża składającego oświadczenie jako pełnomocnik żony, osoby prawnej, szkoły gminnej, szpitala miejskiego, wspólnoty mieszkaniowej, właściciela lokalu we wspólnocie mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, osoby fizycznej posiadającej w zasobach spółdzielni mieszkaniowej prawo odrębnej własności lokalu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4): uzupełnienie danych pełnomocnika inwestora,

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa umieszczono opisowe informacje w kwestii: reprezentacji osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (tzw. ułomna osoba prawna), pełnomocnictwa i obowiązku wniesienia opłaty skarbowej.

Nowe formularze wniosków budowlanych dostępne będą od dnia 17.12.2016r. na stronie internetowej Starostwa w zakładce Do pobrania/ Druki i wnioski/ Druki do pobrania Wydział Architektury i Budownictwa lub bezpośrednio w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w budynku Starostwa.

publikacja: 13-12-2016 , aktualizacja: 13-12-2016, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.