XIX Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

 

1. Otwarcie XIX Sesji Rady Powiatu. 

2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

3. Informacja na temat przygotowania szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

4.1. uchwała w sprawie: zmiany uchwały własnej,

4.2. uchwała w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,

4.3. uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Sędziszów Małopolski,

4.4. uchwała w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2017.

4.5. uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016r.

5. Debata w zakresie funkcjonowania i kierunków rozwoju powiatowej opieki zdrowotnej.

6. Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.

7.  Sprawy różne.

8.  Zamknięcie Sesji. 

  

                                                          PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

                                                            ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO

 

                                                                         JÓZEF ROJEK

publikacja: 08-09-2016 , autor: Barbara Reguła

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.