ĆWICZENIA PRZECIWPOWODZIOWE W BARANOWIE SANDOMIERSKIM

23 maja w Baranowie Sandomierskim odbyły się pod kryptonimem „WISŁA 2017” – wojewódzkie ćwiczenia poświęcone roli i zadaniom administracji publicznej w organizacji i prowadzeniu działań minimalizujących skutki powodzi.

Na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się w sali konferencyjnej Zespołu Zamkowo-Parkowego w Baranowie Sandomierskim, tematem przewodnim była ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa podkarpackiego z uwzględnieniem realizowanych i planowanych inwestycji w infrastrukturze przeciwpowodziowej oraz organizacja i prowadzenie działań ewakuacyjnych na dużym obszarze.

W części teoretycznej przeprowadzono również wykłady na temat usuwania skutków oraz przeciwdziałania zagrożeniom epidemiologicznym. Poruszono także aspekt pomocy psychologicznej ofiarom sytuacji kryzysowych na przykładzie powodzi z 2010 roku.

Praktyczne ćwiczenia w terenie miały na celu zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami podwyższania wałów przeciwpowodziowych, zapoznania ze sprzętem specjalistycznym wykorzystywanym podczas powodzi oraz działaniami służb w prowadzeniu akcji ratowniczej na wodzie.

W ćwiczeniach wziął udział Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego – Witold Darłak.

 

publikacja: 24-05-2017 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.