XXIV Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

30 marca 2021 roku z uwagi na epidemię koronawirusa, XXIV Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego odbyła się w sposób zdalny. Aby zachować odpowiednie środki ostrożności większość radnych oddawała swoje głosy w miejscu zamieszkania.
W porządku obrad znalazły się m.in.: rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2021 r., w sprawie przyjęcia Powiatowego programu na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2021-2027, w sprawie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim, , sprawozdanie Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Pana Witolda Darłaka z prac Zarządu Powiatu, sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z rocznej działalności Komendy Powiatowej Policji. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Ropczycko - Sędziszowskim w 2020 roku, informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok, informacja Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu, informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego

publikacja: 31-03-2021 , autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.