XIII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

24 lutego br. odbyła się XIII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, podczas której miało miejsce zaprzysiężenie nowego Radnego Mariana Dwojaka, który objął mandat za śp. Katarzynę Brodę.
Podczas sesji Starosta Powiatu Witold Darłak przedstawił zebranym sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
W dalszej kolejności Komendanci PSP i PP zapoznali zgromadzonych ze stanem porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie w 2015 r. oraz poinformowali o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu.
Ważnym punktem programu sesji była także informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach w powiecie ropczycko-sędziszowskim.
Ponadto Radni podjęli następujące uchwały:
- w sprawie zmiany składów osobowych komisji Rady Powiatu.
- w sprawie: realizacji projektu pt. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim (II)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
- w sprawie realizacji projektu pt. ,,Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powicie ropczycko-sędziszowskim (II)” w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu ,,PSIM – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej ,,Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
- w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2017.
- w sprawie: zamiaru przekształcenia Międzyszkolnej Bursy w Ropczycach w Internat przy Zespole Szkół im. ks. Dr Jana Zwierza w Ropczycach.
Sesji towarzyszyła wystawa przygotowana na okoliczność Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który obchodzony będzie 1 marca 2016 roku.

publikacja: 26-02-2016 , aktualizacja: 26-02-2016, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.