XXXI Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

W czwartek, 28 października 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyła się XXXI Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Józef Rojek. Następnie wystąpiła Pani Małgorzata Wajda Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Wypowiedź dotyczyła zabezpieczenia przeciwpowodziowego zlewni Wisłoka w tym planu budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Górze Ropczyckiej-polder ma być zabezpieczeniem przed falą powodziową na rzece Budzisz.

Po przemówieniu Pani Dyrektor dokonano rozpatrzenia projektów i podjęcie uchwał w sprawach: powierzenia Gminie Ostrów zadania zarządzania drogami powiatowymi, powierzenia Gminie Wielopole Skrzyńskie zadania zarządzania drogami powiatowymi, powierzenia Gminie Sędziszów Małopolski zadania zarządzania drogą powiatową.
Ponadto uchwały dotyczyły rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Kościuszki w Sędziszowie Małopolskim dotyczącego nadmiernego hałasu emitowanego z pracy urządzeń wyciszających instalacje tlenową zamontowaną na zewnętrznej ścianie budynku szpitala od strony zabudowy domu jednorodzinnego przy ul. Kościuszki.

Jednym z kolejnych punktów było sprawozdanie Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Pana Witolda Darłaka z prac Zarządu Powiatu.

 

 

 

 

publikacja: 29-10-2021 , aktualizacja: 29-10-2021, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.