INWESTYCJE DROGOWE w IV KWARTALE 2020 ROKU

Dbamy o komfort pieszych oraz kierowców - nowe chodniki, drogi a także most powstają w ramach zadań inwestycyjnych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Zakończono inwestycję „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drugi powiatowej Nr 1332R Cierpisz – Krzywa – Olchowa w m. Krzywa”, która obejmowała wykonanie robót, polegających na budowie chodnika na długości ok. 246 m (kontynuacja od istniejącego chodnika), wykonaniu rowu krytego i poszerzenia jezdni. Wykonawcą była Firma Usługowo-Handlowa Grzegorz Ozga z Niedźwiady. Koszt przedsięwzięcia to 220 985,88 zł brutto (inwestycja realizowana była przy wsparciu finansowym Gminy Sędziszów Małopolski w wysokości 120 000,00 zł).

Prace zostały ukończone również przy robotach budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów – Skrzyszów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Skrzyszów” wraz z poszerzeniem jezdni oraz przebudową zjazdów. Wykonawcą była firma Usługi Koparką i Roboty Ziemne Andrzej Gawlik z Sędziszowa Małopolskiego. Koszt robót wyniósł 349 776,83 zł brutto. Inwestycja częściowo współfinansowana była ze środków Gminy Ostrów.

Bardzo ważną inwestycją drogową zrealizowaną w tym roku przez Powiat jest „Przebudowa układu komunikacyjnego – Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1344 R Lubzina – Brzezówka w m. Lubzina”. Na zadanie to Zarząd Powiatu pozyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% kosztów, czyli po przeprowadzeniu postępowania przetargowego stanowiło to 959 578 zł, zaś całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 630 368 zł. W ramach prac przebudowano jezdnię drogi na odcinku 1 070 m wraz z poszerzeniem do 6 m, wybudowano chodnik na łącznej długości 446 m. Nawierzchnia jezdni została wykonana z betonu asfaltowego, a nawierzchnia chodnika z kostki brukowej. Ponadto celem poprawy bezpieczeństwa zarówno pieszego, jak i komunikacyjnego wykonano przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1287R Paszczyna - Lubzina.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z Dębicy.

Nadal realizowane jest przedsięwzięcie pn. „Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Bystrzyca”. Obejmuje ona wykonanie przebudowy mostu przy całkowitym zamknięciu odcinka drogi ze skierowaniem ruchu na objazd tymczasowy innymi drogami publicznymi. Most posiadał będzie nawierzchnię bitumiczną jezdni, ułożoną na warstwie podbudowy, a chodnik i opaska bezpieczeństwa wykonane zostaną z betonowej kostki brukowej. Jezdnia mostu będzie miała szerokość 6,25 m. Zleceniobiorcą wyłonionym w drodze przetargu jest firma REMOST Sp. z o.o. z Dębicy. Wartość inwestycji będzie wynosiła 1 061 643,04 zł i sfinansowana będzie ze środków rezerwy subwencji ogólnej państwa. Planowany termin zakończenia robót to 10 grudnia 2020 r.

publikacja: 08-12-2020 , aktualizacja: 21-12-2020, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.