Program FIO 2017 r. oraz konkursy ogłaszane w ramach RPO WP - spotkanie dla zainteresowanych organizacji pozarządowych

Informujemy, że z Inicjatywy Pełnomocnika Wojewody Podkarpackiego ds. społeczeństwa  obywatelskiego w dniu 5 września 2016 r. w Rzeszowie odbędzie się konferencja  dla  organizacji pozarządowych zainteresowanych programem Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017 i konkursami w ramach RPO WP 2014-2020.

Tytuł Konferencji:

„Narzędzia finansowania inicjatyw obywatelskich dostępne dla organizacji pozarządowych z województwa podkarpackiego”

Miejsce i data:

Sala Kolumnowa Podkarpackiego Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, Rzeszów

5 września 2016 r. w godzinach od 9.30 do 14.30.

Program konferencji obejmuje:

1. Regulamin konkursu FIO 2017

2. Zasady ubiegania się o dotację w ramach FIO

3. Możliwości pozyskania dofinansowania w ramach RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1 oraz Działanie 8.2

Przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych z terenu woj. podkarpackiego proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału na adres e-mail: mlysik@rzeszow.uw.gov.pl, tel. 17 867 12 49. Osoba do kontaktu p. Monika Łysik - Cebulak.

W załączeniu program konferencji

publikacja: 31-08-2016 , autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.