Budowa i przebudowa boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

Rozpoczęto budowę i przebudowę boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.

Na realizację ww. zadania Powiat Ropczycko – Sędziszowski otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100% kosztów inwestycji tj. 1 500 000 zł.
Wykonawcą robót jest Firma Handlowo-Usługowa TREES-Sport Andrzej Szymański z Rzeszowa.
Inwestycja obejmuje:
- przebudowę istniejącego boiska asfaltowego i budowa boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, przepuszczalnej dla wody, wykonanej dwuwarstwowo (parametry: 18,0 m x 9,0 m, strefy bezpieczeństwa o szerokości 3,0 m z każdej strony), w miejscu istniejącego boiska asfaltowego; powierzchnia boiska do siatkówki: 364,70 m²,
- budowę boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, przepuszczalnej dla wody, wykonanej
dwuwarstwowo (parametry: 28,0 m x 15,0 m, strefy bezpieczeństwa o szerokości 2,05 m z każdej
strony); powierzchnia boiska do koszykówki: 619,27 m²,
- budowę boiska do tenisa ziemnego o nawierzchni poliuretanowej, przepuszczalnej dla wody,
wykonanej dwuwarstwowo (parametry: 23,77 m x 10,97 m, strefy bezpieczeństwa: za liniami
końcowymi z tyłu boiska o szerokości 5,50 m, za liniami bocznymi boiska o szerokości 3,05 m);
powierzchnia boiska do tenisa: 599,78 m²,
- budowę bieżni prostej 4-torowej o nawierzchni poliuretanowej, przepuszczalnej dla wody, o
dystansie biegu 60 m (długość bieżni: strefa startu 3,0 m, dystans biegu 60,0 m, strefa wyhamowania 17,0 m, w miejscu istniejącej skoczni do skoku w dal); powierzchnia bieżni 4-torowej: 400,60 m²,
- budowę piłkochwytów systemowych o wysokości 6,0 m, pomiędzy boiskiem do siatkówki, a boiskiem
do koszykówki oraz wokół boiska do tenisa,
- rozbiórkę istniejącego i budowę nowego ogrodzenia wokół boisk o wysokości 3,30 m, z siatki
ocynkowanej, powlekanej PCV wraz z furtką i bramą,
- budowę ciągów komunikacyjnych pieszych wykończonych kostką brukową,
- budowę placu manewrowego z kostki betonowej,
- przebudowę istniejącej kostki betonowej,
- budowę pochylni dla niepełnosprawnych,
- budowę oświetlenia terenu i monitoringu,
- zabezpieczenie kolizji przyłącza gazu z projektowaną inwestycją,
- wyposażenie boisk w postaci bramek, koszy, ławek, słupków do siatkówki, słupków do tenisa, itp.
Realizacja zadania poprawi dostępność oraz podniesie jakość infrastruktury sportowej dla młodzieży na terenie naszego powiatu.

publikacja: 27-07-2021 , aktualizacja: 27-07-2021, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.