XXIV Sesja Rady Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3.Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z rocznej działalności Komendy Powiatowej Policji. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Ropczycko - Sędziszowskim w 2020 roku.

4.Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok.

5.Informacja Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu.

6.Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze powiatu

7.Sprawozdanie stałych Komisji Rady Powiatu z prac Komisji za 2020 rok:

a) odczytanie sprawozdań z prac Komisji Stałych przez Przewodniczących poszczególnych Komisji.

8.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

a) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2021 r.,

b) w sprawie przyjęcia Powiatowego programu na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2021-2027,

c)w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Podkarpackim,

d)w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,

e)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

f)w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

9.Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

10.Wnioski Radnych:

a)informacja o treści złożonych zapytań/interpelacji od poprzedniej Sesji Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego, tj. od 28 stycznia 2021 roku.

11. Sprawy różne:

a)informacja o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych wynikająca z art. 25c Ustawy z dnia5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920).

12. Zamknięcie sesji.

 

 

Józef  Rojek

Przewodniczący Rady Powiatu

Ropczycko - Sędziszowskiego

publikacja: 23-03-2021

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.