Podpisanie umowy na realizację projektu

8 lipca 2016 r. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  Pani Marzena Jakubek podpisała umowę o dofinasowanie projektu, pn. „Nasze przedszkole szansą na harmonijny rozwój”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Powiatowi  Ropczycko- Sędziszowskiemu udało się pozyskać ponad 1,5 mln zł dotacji na utworzenie od 1 września 2016 r. przedszkola specjalnego w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach. Projekt przewiduje przebudowę budynku pod potrzeby przedszkola, tak aby dostosować go do obowiązujących przepisów, w tym przeciwpożarowych i sanitarnych. Ponadto przewidziane jest kompleksowe wyposażenie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych i doposażenie już istniejącego. Dodatkowo dzieci obejmowane wychowaniem przedszkolnym będą mogły skorzystać z szerokiej i bogatej oferty zajęć specjalistycznych, a także z dodatkowych udogodnień jak dowóz i przywóz do przedszkola, czy możliwość skorzystania z indywidualnie dostosowanego wyżywienia

Z przedszkola będą mogły korzystać dzieci w wieku przedszkolnym, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

publikacja: 13-07-2016 , aktualizacja: 13-07-2016, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.