XXXV Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Powiatu.

2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach z działalności w 2017 r. wraz z przedstawieniem wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz ocena działalności WTZ Caritas w Ropczycach i WTZ w Wielopolu Skrzyńskim za 2017 rok-informacja.

4. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy za 2017 r. dot. sytuacji na lokalnym rynku.

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie Uchwał:

5.1 w sprawie sprzedaży nieruchomości.

5.2 w sprawie zmiany uchwały ustalenia zasad określenia wymiaru zajęć nauczycieli.

5.3 w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.

5.4 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXI/244/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

7. Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy różne.

9.Zamknięcie Sesji.

                                                                         PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
                                                                         ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO

                                                                                          JÓZEF ROJEK

                                                       

publikacja: 09-05-2018 , aktualizacja: 09-05-2018, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.