Akcja Sprzątanie Świata – Polska 2021 w powiecie ropczycko-sędziszowskim

" Myślę, więc nie śmiecę" - to przesłanie tegorocznej edycji Akcji Sprzątanie Świata – Polska 2021, która odbyła się na terenie powiatu ropczycko- sędziszowskiego 17 września 2021 r.

Sprzątanie Świata jest międzynarodową kampanią odbywającą się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania np. z lasów, parków, zarośli, łąk, okolic rzek, jezior, plaż. Cała historia akcji Sprzątania Świata sięga roku 1989, a inicjatywa przywędrowała z Australii. Pomysł organizacji takiego przedsięwzięcia w naszym kraju został umiejętnie wdrożony, za sprawą Miry Stanisławskiej - Meysztowicz – założycielki Fundacji Nasza Ziemia. W Polsce „sprzątamy świat” od 1994 roku.

Celem tegorocznej akcji było podejmowanie działań w zakresie prawidłowej i odpowiedzialnej segregacji plastiku w gospodarstwach domowych, zmiana naszych indywidualnych nawyków, jak też zmiana procedur w instytucjach i firmach na przyjaźniejsze środowisku. Motywacja do rezygnacji z plastiku, tam gdzie jest to możliwe, do  jego redukcji z życia codziennego tam, gdzie są możliwe inne, bardziej ekologiczne rozwiązania i do prawidłowej, odpowiedzialnej segregacji plastiku w gospodarstwach domowych.

Akcja "Sprzątanie Świata - Polska 2020" na terenie Powiatu była organizowana przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach. Z budżetu Starostwa zakupiono 7 500 szt. worków i 5500 szt. rękawic ochronnych za kwotę około 5 tys. zł. Zostały one przekazane do gmin, szkół oraz innych organizacji zaangażowanych w akcję. Powiatowym koordynatorem przedsięwzięcia był Pan Alfred Kułak - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska. Od 1999 roku pracownicy naszego Starostwa czynnie uczestniczą w/w akcji. W tym roku wspólnie ze strażakami z Komendy Powiatowej PSP w Ropczycach  i policjantami z Komendy Powiatowej w Ropczycach i Sędziszowie Małopolskim, przedstawicielami PZW i strażnikami PSR oraz pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski, sprzątano okolice lasów i zbiorników wodnych w Czarnej Sędziszowskiej, Cierpiszu oraz Kamionce. W całej akcji wzięło udział ponad 70 osób.

Starosta Powiatu dziękuje wszystkim uczestnikom za udział, a także za duże zaangażowanie i wsparcie działań mających na celu poprawę stanu środowiska w naszym powiecie.

publikacja: 20-09-2021 , aktualizacja: 20-09-2021, autor: Wydział Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.