XVII Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a) w sprawie: określania zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2020 r,
b) w sprawie: zmiany nazwy Szpitala Powiatowego w Sędziszowie
Małopolskim oraz zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,
c) w sprawie: uchwalenia Statutu DPS Ruda,
d) w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej w m. Zdżary,
e) w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XV/111/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie ropczycko-sędziszowskim(V)”.
4. Zamknięcie Sesji.


Józef Rojek

Przewodniczący Rady Powiatu
Ropczycko - Sędziszowskiego

publikacja: 24-04-2020 , aktualizacja: 24-04-2020

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.