Konsultacje społeczne w sprawie budowy łącznika autostradowego

28 kwietnia br. został złożony wniosek w ramach RPO WP 2014-2020 na budowę dróg powiatowych i gminnych łączących autostradę A4 z siecią dróg lokalnych.

19 maja br. w Domu Ludowym w Borku Wielkim z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Ropczycach odbyło się spotkanie z właścicielami gruntów, przez które przebiegał będzie łącznik autostradowy łączący A4 z drogą krajową nr 94. W konsultacjach wzięli udział z ramienia Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Witolda Darłaka Członek Zarządu Powiatu Dorota Sędłak, Dyrektor Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Ropczycach Teresa Litak, Burmistrz Sędziszowa Młp. Bogusław Kmieć wraz z Zastępcą Wiesławem Wojdonem, Sołtys Borku Wielkiego Mieczysław Migacz, projektant Andrzej Studziński.

Podczas zebrania  zostały wyłożone mapy obrazujące przebieg inwestycji. Uczestnicy zapoznali się z częściowo zmienioną koncepcją przebiegu łącznika autostradowego zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. W pierwotnym projekcie przewidziano skrzyżowania poziome.

W pierwszej wersji planowane skrzyżowanie zamykało drogę powiatową Nr 1225R Kosowy - Kamionka - Sędziszów Małopolski w kierunku Kamionki. Celem poprawy i skomunikowania drogi Starostwo Powiatowe w Ropczycach wystąpiło o odstępstwo z proponowanego rozwiązania do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na które samorząd powiatowy otrzymał zgodę.

Po burzliwej dyskusji i wyjaśnieniach ze strony Członka Zarządu Powiatu Doroty Sędłak i projektanta Andrzeja Studzińskiego uczestnicy spotkania ustosunkowali się pozytywnie do zaproponowanych rozwiązań.

publikacja: 20-05-2016 , aktualizacja: 20-05-2016, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.