Zapraszamy do udziału w projekcie PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.


Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
Autoprezentacja
Organizacja czasu pracy
Cele, reguły, konsekwencje
Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników
Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
Wsparcie opiekunów stażowych.


W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
materiałów szkoleniowych;
wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.
Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

publikacja: 19-07-2019 , aktualizacja: 19-07-2019, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.