Kolejne powiatowe inwestycje otrzymały dofinansowanie

Powiat Ropczycko-Sędziszowski otrzymał promesę z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w kwocie 1 953 170  złotych na kolejną inwestycję drogową.

W związku z powyższym został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa mostów jako kontynuacja programu – „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego”, z podziałem na dwa zadania tj.: przebudowę mostu na potoku Gnojnica w ciągu ulicy powiatowej 3-go Maja w Sędziszowie Młp. oraz przebudowę mostu na potoku Brzezinka w ciągu drogi powiatowej Dębica-Wielopole Skrz. w m. Wielopole Skrzyńskie.

Ponadto pozytywnie został oceniony wniosek na  zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Gnojnica–Broniszów w m. Broniszów”. W ramach tej inwestycji planowana jest przebudowa drogi na długości 538 metry wraz z budową chodnika dla pieszych. Realizacja tego zadania będzie realizowana przy dofinansowaniu środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość robót wyniesie 890 420 złotych.

 

publikacja: 29-06-2016 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.