I Zwyczajna Sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

 PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1.Otwarcie I Sesji Rady Powiatu.

2. Przyjęcie ślubowania przez radnych.

3.Powołanie komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania.

4.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

            4.1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

            4.2. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

            4.3. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

            4.4.w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

5.Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.

6 Sprawy różne.

7.Zamknięcie Sesji. 

                                                                                

                                                                        Starosta Powiatu

                                                                   Ropczycko-Sędziszowskiego

                                                                           Witold Darłak

 

publikacja: 28-01-2016 , autor: Barbara Reguła

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.