XVII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

 

1. Otwarcie XVII Sesji Rady Powiatu. 

2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

3. Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej o stanie służby zdrowia i ochrony zdrowia.

4. Debata nt. Powiatowej Opieki Zdrowotnej.

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

5.1. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach za 2015 rok,

5.2. uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,

5.3. uchwała w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ropczycach w Przedszkole Specjalne,

5.4. uchwała w sprawie powierzenia Gminie Ostrów zadania zarządzania drogą powiatową, 

5.5. uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrów,

5.6. uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XV/118/2016 z dnia 26 kwietnia 2016r. sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2017,

5.7. uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XV/119/2016 z dnia 26 kwietnia 2016r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2017-2018,

5.8. uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016r.

6.  Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.

7.  Sprawy różne.

8.  Zamknięcie Sesji. 

                                                                 

                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

                                                                   ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO

 

                                                                                 JÓZEF ROJEK

publikacja: 20-06-2016

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.