Komunikat dotyczący obowiązków dla posiadaczy zwierząt

Informujemy o prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kampanii informacyjnej, która dotyczy obowiązków posiadaczy zwierząt gospodarskich oraz konieczności dokonywania spisów zwierząt gospodarskich (bydło, owce, kozy, świnie) i dostarczania ich zgodnie z terminami do jednostek terenowych ARiMR.

Celem prowadzonego przez Agencję Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt jest przede wszystkim możliwość ustalenia miejsc pobytu i przemieszczeń zwierząt gospodarskich, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa żywności zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, uzyskanie pełnego dostępu do rynku produktów pochodzenia zwierzęcego innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz kontrola przemieszczeń zwierząt wspomagająca zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Zasady funkcjonowania Systemu IRZ określa ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Na System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, obejmujący bydło, owce, kozy oraz świnie składają się następujące elementy:

  • Rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada tych zwierząt (Centralna Baza Danych)
  • Znaki identyfikacyjne: kolczyki (bydło, owce, kozy i świnie) lub tatuaże (świnie)
  • Paszporty bydła
  • Księgi rejestracji zwierząt prowadzone przez ich posiadacza w siedzibie stada
  • Dokumentacja przewozowa (w przypadku owiec i kóz).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych ARiMR.

0001 (25)

publikacja: 12-05-2020 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.