Powiatowa konferencja dla dyrektorów placówek oświatowych

14 września br. w sali konferencyjnej Starostwa odbyła się konferencja dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego oraz przedstawicieli JST nt.: „Zadania dyrektora w kontekście podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018”, zorganizowana przez PCEN w Rzeszowie. Spotkanie rozpoczęła Pani Wicestarosta Bernadeta Frysztak. Celem konferencji było upowszechnienie informacji  o wprowadzanych zmianach w systemie oświaty oraz wsparcie dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych do wdrażania zadań związanych z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.

W programie konferencji znalazły się tematy dotyczące m.in.:
1. Oferty edukacyjnej PCEN.

2. Kierunków polityki oświatowej z uwzględnieniem:

- planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- zadań dyrektora związanych z wdrażaniem nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego,

- patriotyzmu jako wyzwania dla szkoły i katechezy,

- zadań dyrektora wynikających ze zmian w prawie oświatowym od 1 września 2017 r.

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pan Stanisław Skiba dokonał podsumowania konferencji oraz podziękował dyrektorom za udział, a organizatorom za przygotowanie. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali materiały informacyjne i promocyjne PCEN.

publikacja: 15-09-2017 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.