XIV Zwyczajna Sesja Rady Powiatu

W dniu 18 marca br w Starostwie Powiatowym w Ropczycach odbyła się XIV Sesja Rady Powiatu.
W trakcie obrad Starosta Powiatu- Witold Darłak zdał sprawozdanie z prac Zarządu oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Inspektor Sanitarny złożyli informacje odpowiednio: o stanie bezpieczeństwa sanitarno- weterynaryjnego i sanitarnego na terenie powiatu.
Dokonano wyboru nowego członka Zarządu, którym został Marian Dwojak. Kolejnym punktem sesji był wybór Wiceprzewodniczącej Rady, którą została Agnieszka Ochał.
Nastąpiły zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej za Wiceprzewodniczącą Rady Agnieszkę Ochał wybrano Piotra Kapustę, który jednocześnie przestał być członkiem komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa. Wolne miejsce w tej Komisji zajęła Dorota Sędłak. W trakcje sesji dokonano zmiany uchwały budżetowej, a także podjęto następujące uchwały:
- w sprawie powierzenia Gminie Ropczyce zadania zarządzania drogą powiatową
Nr 1306 ( część ul. Leśnej) w Ropczycach
- w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych , na które przeznacza się środki PFRON w 2015r.
- w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych,
- w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.
W czasie sesji nawiązano do otwarcia muzeum Ulmów w Markowej, wspomniano bohaterskich rodaków, którzy w czasie wojny pomagali Żydom. Z tej okazji przygotowano wystawę oraz folder przybliżające życie tej rodziny. Wymieniono również inne osoby z okolicznych miejscowości, niosące pomoc Żydom- rodzinę Cholewów oraz Pana Józefa Mazura. Folder można zobaczyć poniżej otwierając załączniki „Samarytanie z Markowej 1 i 2”.

publikacja: 21-03-2016 , aktualizacja: 22-03-2016, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.