Realizacja projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach realizuje projekt ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

W ramach projektu wsparcie otrzymują dzieci umieszczone w pieczy zastępczej tj. w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka poprzez przekazanie zakupionego sprzętu komputerowego i środków ochrony indywidualnej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach przekaże 27 komputerów oraz środki ochrony indywidualnej tj.: maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji dla wszystkich rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka z naszego powiatu.

publikacja: 13-10-2020 , aktualizacja: 13-10-2020, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.