Finał IV edycji Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „ZAWSZE WIERNI”

14 marca br. w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej odbył się finał  IV edycji  Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „ZAWSZE WIERNI”.  Jego celem jest popularyzacja sylwetek Bohaterów Wyklętych, Niezłomnych poprzez teksty literackie.

W turnieju wzięło udział 30 uczniów, z czego 15 reprezentowało szkoły podstawowe i  gimnazjalne ,a kolejne 15  szkoły ponadgimnazjalne.

Powiat Ropczycko-Sędziszowski reprezentowało 8 uczniów z następujących szkół:

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej, Szkoła Podstawowa w Olchowej, Publiczne Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim, Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim, Liceum Ogólnokształcące w Ropczycach, Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie Małopolskim.

W kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych laureatami konkursu zostali:

I MIEJSCE: Oskar Drozd

II MIEJSCE: Aleksandra Malczyńska

III MIEJSCE: Gabriela Bieszczad

Na zwycięskich miejscach w kategorii szkół ponadgimnazjalnych uplasowali się:

I MIEJSCE:  Karolina Wietecka

II MIEJSCE:  Katarzyna Grabowska

III MIEJSCE: Zuzanna Szybiak

Patronat Honorowy nad wydarzeniem   objął Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.  Organizatorami Powiatowego Turnieju byli:  Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Odział  w Sędziszowie Małopolskim oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Pani Bogumiła Stec-Świderska – Prezes Zarządu  Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddział w Sędziszowie Małopolskim, Pani Marzena Jakubek – Dyrektor SOSW w Ropczycach.

Samorząd Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego reprezentowała Pani Bernadeta Frysztak – Wicestarosta Powiatu.

publikacja: 15-03-2019 , autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.