Tadeusz Kantor – artysta, który zachwyca i inspiruje


"Byłem w wielu miejscach na świecie, zwiedziłem wiele krajów,
ale nigdzie nie spotkałem tak pięknych kwiatów i tak zielonych łąk,
jak w czasach mojego dzieciństwa w Wielopolu"
Tadeusz Kantor

Znakomity reżyser, twórca happeningów, malarz, scenograf, pisarz, teoretyk sztuki, aktor we własnych przedstawieniach, wykładowca krakowskiej ASP. Urodzony w 1915 roku w Wielopolu Skrzyńskim, zmarł w 1990 roku w Krakowie.
Na świecie był bardziej znany jako wybitna, oryginalna osobowość teatru XX wieku, jako twórca własnej grupy teatralnej i spektakli naznaczonych piętnem poetyki kształtowanej pod wpływem doświadczania konsekwencji skomplikowanego prywatno - publicznego, galicyjskiego rodowodu. W kraju odegrał wiele różnorodnych ról, głównie w środowisku krakowskim, z którym był emocjonalnie i artystycznie związany.
6 kwietnia br. minęła setna rocznica urodzin Tadeusza Kantora – najwybitniejszego twórcy i reformatora teatru XX wieku. Z tej okazji Sejmik Rzeczypospolitej Polskiej i UNESCO ogłosiło rok 2015 Rokiem Tadeusza Kantora.
Twórczość artysty fascynowała mnie od najmłodszych lat, pełna podziwu i uznania dla kunsztu Tadeusza Kantora stałam się świadomym odbiorcą sztuki, która podkreśla jej piękno i bogactwo. Jako nauczyciel – polonista, pracując w Zespole Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. przekazywałam z dużym zaangażowaniem młodym ludziom, społeczności szkolnej, środowisku lokalnemu wartości artystyczne twórczości Kantora. Jako wicestarosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z zachwytem oglądałam wystawę plenerową w Wielopolu Skrzyńskim pn. „Nigdy tu już nie powrócę”, odwiedziłam również „Kantorówkę”, wówczas pomyślałam o zorganizowaniu konkursu promującego cenny dorobek Tadeusza Kantora. Wspólnie z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ropczycach ogłosiłam I Powiatowy Konkurs Plastyczny - „Wielopolszczyzna Tadeusza Kantora – Ocalić od zapomnienia” adresowany do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Nad konkursem objęłam honorowy patronat. Główne cele konkursu to: kształtowanie wyobraźni wśród uczniów poprzez prace plastyczne, rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej uczniów, popularyzowanie wśród uczniów twórczości i biografii Tadeusza Kantora, zachęcanie do samodzielnego poszukiwania informacji o kulturze i historii Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.
Poprzez organizację I Powiatowego Konkursu uczniowie będą mogli zdobyć wiedzę i umiejętność niezbędną w artystycznej działalności. Trzeba bowiem młodych umiejętnie wychować, aby byli świadomymi odbiorcami sztuki. Uformować ich, aby byli w stanie pozytywnie wpływać na sztukę. Wobec tego muszą poznać tę sztukę, aby mogli z niej czerpać, a w przyszłości starali się ją przekazywać następnym pokoleniom. Skarbem wiedzy jest właśnie twórczość Tadeusza Kantora, to przecież dziedzic przeszłości, cennej przeszłości. Więc trzeba młodemu pokoleniu jak najczęściej umożliwiać kontakt z Jego twórczością. Należy młodych ludzi uwrażliwić na sztukę, przekonać ich do niej. Jeżeli ją poznają, to będą jej godnymi kontynuatorami. Staną się świadomymi odbiorcami sztuki, docenią wartość dziedzictwa kulturowego. Dlatego czuję się odpowiedzialna za rozwój i wrażliwość estetyczną młodych ludzi w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim.
Propagowanie wizerunku artystycznego Tadeusza Kantora umożliwi Mieszkańcom naszego regionu kształtowanie twórczego oblicza kultury i sztuki.

Bernadeta Frysztak
Wicestarosta Powiatu
Ropczycko - Sędziszowskiego

publikacja: 18-09-2015 , aktualizacja: 18-09-2015, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.