XXVI Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :
1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Powiatu.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu
4. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy za 2016 rok dotyczące sytuacji na lokalnym rynku pracy.
5. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach z działalności w 2016 roku wraz z przedstawieniem wykazu potrzeb w zakresie Pomocy Społecznej oraz ocena działalności WTZ Caritas w Ropczyce i WTZ w Wielopolu Skrzyńskim za rok 2016 – informacja.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.
7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie Uchwał:
7.1. w sprawie powierzenia Gminie Ropczyce zadania zarządzania drogą powiatową
Nr 1329R ulicą Sucharskiego w Ropczycach,
7.2. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości,
7.3. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2017,
7.4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu,
7.5. w sprawie określenia wysokości sumy, do której Zarząd Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie,
7.6. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017 r.
8. Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie Sesji.

 PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO
JÓZEF ROJEK

publikacja: 18-05-2017

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.