XXXIII Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

9 grudnia 2021 roku miała miejsce XXXIII  Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego. 
Z uwagi na epidemię koronawirusa odbyła się ona w trybie zdalnym. Aby zachować odpowiednie środki ostrożności większość radnych oddawała swoje głosy w miejscu zamieszkania.
W porządku obrad znalazły się m.in.: rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: w sprawie zmiany uchwały własnej określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2021 r., w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Rudzie, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach, w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.
Jednym z punktów obrad była informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za ubiegły rok szkolny przedstawiona przez Wicestarostę Powiatu Panią Bernadetę Frysztak. Na zakończenie sesji Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Pan Witold Darłak przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.

publikacja: 13-12-2021 , autor: Wydział Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.