Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Sędziszów Małopolski – Zagorzyce – Wielopole Skrzyńskie w m. Góra Ropczycka, Zagorzyce i Szkodna


Trwają zaawansowane prace w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Małopolski – Zagorzyce – Wielopole Skrzyńskie w m. Góra Ropczycka, Zagorzyce i Szkodna – Etap I”.

Powiat pozyskał na ten cel dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 885 487,07 zł, a całkowity koszt zadania wynosi 11 458 407,44 zł. Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest firma Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie.

Inwestycja ta swym zakresem obejmuje:
- w m. Góra Ropczycka przebudowa drogi na dł. 290,0 m wraz z przebudową chodnika na dł. 150,0 m i budowa chodnika na dł. 150,0 m,
- w m. Zagorzyce rozbudowa drogi na dł. 3 593,5 m wraz z przebudową drogi na dł. 783,5 m oraz budowa chodnika na dł. 3 856,0 m,
- w m. Szkodna rozbudowa drogi powiatowej na odcinku 716,0 m oraz przebudowa drogi na dł. 84,0 m.

publikacja: 13-06-2022 , autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.