XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.

W środę, 16 czerwca 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach odbyła się XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Józef Rojek. W trakcie obrad Starosta Powiatu - Witold Darłak zdał sprawozdanie z prac Zarządu. Podczas sesji dyrektor ropczyckiego ZOZu Pan Adam Pachlita przedstawił informację o stanie służby i ochrony zdrowia za 2020 rok. Ponadto Radni podjęli następujące uchwały:

a) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach za 2020 rok,

b) w sprawie: określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, dla którego organem założycielskim jest Powiat Ropczycko - Sędziszowski.

c) w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,

d) w sprawie: powierzenia Gminie Ropczyce zadania zarządzania drogami powiatowymi,

e) w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2022.

Transmisja z obrad dostępna na kanale YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=17nZLCb1kgE

publikacja: 17-06-2021 , autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.