Przebudowa przepustu w Borku Wielkim

We wtorek 31 października 2017 roku odbył się odbiór inwestycji obejmującej przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów – Borek Wielki – Boreczek w m. Borek Wielki w km 5+387. W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego na czele z Starostą Powiatu Witoldem Darłakiem oraz Wykonawca.

W efekcie realizacji robót powstał nowoczesny przepust o konstrukcji stalowej z blachy falistej VIACON typu HelCor  posadowiony na podwójnym materacu z georusztu, który zapewni długoletnią funkcjonalność. Światło przepustu nie będzie ograniczać spiętrzania przepływów wód wysokich. Dno rzeki dodatkowo zostało umocnione narzutem kamiennym z kamienia łamanego. Wykonano także   nową nawierzchnię bitumiczną wraz z chodnikami po obu stronach przepustu, a w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu ustawiono bariery ochronne.

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu była firma Transport – Remont Dróg Bogusław Drozd z Klęczan.

Wartość zadania wyniosła 355 353,11 zł. Inwestycja została dofinansowana w kwocie 227 400 zł ze środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Informacja została przygotowana przez Wydział Dróg

 

publikacja: 02-11-2017 , aktualizacja: 02-11-2017, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.