Konferencja „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukacje Włączającą – Różne Potrzeby, Różne możliwości, Równe Szanse”.

W kwietniu 2021 r. Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Pan Witold Darłak oraz Wicestarosta Pani  Bernadeta Frysztak złożyli do Ośrodka Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie,  wniosek aplikacyjny w ramach Projektu Grantowego pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Złożony wniosek komisja konkursowa oceniła pozytywnie, w związku z czym powiat Ropczycko – Sędziszowski jako jedyny na terenie województwa podkarpackiego wskazany został do otrzymania grantu. Dominującym zakresem działalności SCWEW Ropczyce jest praca z dziećmi, uczniami, słuchaczami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Do pełnienia roli SCWEW wskazany został Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  w Ropczycach w ramach, którego wsparciem objętych jest 7 przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, których organem prowadzącym jest Powiat Ropczycko – Sędziszowski oraz Gmina Sędziszów Małopolski.

W związku z realizacją Projektu 15 marca 2022 r. odbyła się konferencja pt.: „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukacje Włączającą – Różne Potrzeby, Różne możliwości, Równe Szanse”. Konferencja skierowana była do społeczności lokalnej. Dotyczyła działań Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) w Ropczycach. Zorganizowana w szczególności dla pracowników Kuratorium Oświaty, Jednostek Samorządu Terytorialnego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Placówki Doskonalenia Nauczycieli, szkół i przedszkoli ogólnodostępnych, w tym objętych wsparciem w ramach SCWEW. Uczestników konferencji powitali Wicestarosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego Pani  Bernadeta Frysztak, Lider SCWEW, a zarazem Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ropczycach Pani Marzena Jakubek oraz Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Pan Tomasz Madej. W konferencji wzięła również udział Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty.

Tematyka konferencji skoncentrowana była szczególnie na zaprezentowaniu założeń edukacji włączającej, idei SCWEW oraz zakresu świadczonego wsparcia. Omówiono dotychczas zrealizowane działania, przedstawiono Partnerów, a także Dyrektorów oraz koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW z przedszkola i szkół, którzy podpisali Porozumienia o współpracy ze SCWEW w Ropczycach. Wśród zaproszonych prelegentów byli: KIEROWNIK PROJEKTU AGNIESZKA PIETRYKA „PILOTAŻOWE WDRAŻANIE MODELU SCWEW W TEORII I PRAKTYCE”, DR HAB. PROF. BEATA JACHIMCZAK „ZAŁOŻENIA EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ OD TEORII DO  PRAKTYKI”, DR HAB. ARTUR WOŹNY „EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA” - DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ PARTNERÓW, DR N. MED. SPECJALISTA PSYCHIATRA MARZENA PELC – DYMON „WPŁYW PANDEMII I PRACY ZDALNEJ NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-EMOCJONALNY DZIECI I MŁODZIEŻY” oraz LEK. SPECJALISTA NEUROLOG MAŁGORZATA BOCHEŃSKA „ HARMONIJNY ROZWÓJ DZIECKA/UCZNIA CO MOŻE ZANIEPOKOIĆ RODZICA W ROZWOJU DZIECKA”. Konferencja odbyła się w formie hybrydowej zdalnie/stacjonarnie. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość zgłaszania swoich pytań, na które specjaliści, eksperci, koordynatorzy opracują odpowiedzi. Każdy uczestnik konferencji otrzymał materiały pokonferencyjne oraz możliwość wypełnienia ankiety ewaluacyjnej.

publikacja: 16-03-2022 , aktualizacja: 16-03-2022, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.