Absolutorium przyznane

29 maja br. miała miejsce XVIII Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego. Podczas sesji Starosta szczegółowo przedstawił raport o stanie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego za 2019 rok, który był podstawą do udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu. Rozpatrzone zostały również sprawozdania, m.in. z realizacji budżetu Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego za 2019 rok, a także udzielono absolutorium dla Zarządu Powiatu. Komisje Rady zaopiniowały pozytywnie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły, pozytywną opinię wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie. Uchwała w sprawie Udzielenia Zarządowi Powiatu Ropczycko -Sędziszowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok została przyjęta i pozytywnie zaopiniowana. Absolutorium dla Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego oraz Zarządu Powiatu zostało przyznane. Zostały również udzielone informacje na temat stanu bezpieczeństwa sanitarno  - weterynaryjnego oraz sytuacji na rynku pracy na obszarze Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego. Majowa sesja zaowocowała również w rozpatrzenie projektów i podjęcie kilku innych uchwał, w tym m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach za 2019 rok, w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych czy w sprawie likwidacji szkół policealnych na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.

publikacja: 01-06-2020 , aktualizacja: 01-06-2020, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.