ZAWIADOMIENIE

                                                                                                       Ropczyce dnia 15.03.2017r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 124 i 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r.  poz. 2147) Starosta Ropczycko – Sędziszowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1005/4 położona w Sędziszowie Młp. o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez zezwolenie  inwestorowi – Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa reprezentowanej przez Michała Kłuska ECS S.A. ul. Krakowska 84, 32-083 Balice  na budowę kanalizacji teletechnicznej wraz z przyłączem światłowodowym do lokalizacji ul. Południowa 1 w ramach zadania  ME 1G Gb/s Sędziszów Młp. Południowa 1 między innymi na działce  nr 1005/4 położonej w Sędziszowie Młp.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

                                                                                                             

Starosta

                                                                                                    Witold Darłak

                                                                                                    

publikacja: 16-03-2017 , aktualizacja: 16-03-2017, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.