Odbiór chodnika w Iwierzycach

Dobiegła końca inwestycja pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika w m. Iwierzyce”. Inwestycja objęła budowę chodnika na długości 166m o szerokości 1,5m., częściowo na kolektorze.  Uzupełniono pobocza oraz wyprofilowano skarpy poza chodnikiem. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Dokonano odbioru inwestycji przy udziale: Starosty Witolda Darłaka,  Wicestarosty Bernadety Frysztak, Radnego Powiatowego Ryszarda Filipka, Wójta Gminy Iwierzyce Bogusława Muchy, Z-cy Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych Beaty Bąk, Inspektora Marka Maczugi  oraz przedstawicieli Wykonawcy.

Wykonawcą była firma: P.P.U.H  „WITMAR” S.C.38 – 124 Wiśniowa 247
Wartość inwestycji: 148 805,74 zł. z czego 30 000 stanowi dofinansowanie przekazane przez Gminę Iwierzyce.

 Informacja : Wydział Dróg

 

publikacja: 20-12-2017 , aktualizacja: 20-12-2017, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.