Wielowątkowe ćwiczenia zgrywające pod kryptonimem „Powiat 2021”

Ponad 30 zastępów PSP i OSP uczestniczyło w ćwiczeniach zgrywających przygotowanych i przeprowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach 11 września 2021 r. Zaangażowanych było ponad 160 strażaków.

Ćwiczenia, które skierowane były dla jednostek OSP z KSRG i wytypowanych jednostek OSP spoza sytemu miały charakter wielowątkowy i obejmowały następujące epizody:

  • I epizod – pożar lasu, w którym zlokalizowany był obóz harcerski
  • II epizod - symulowana  katastrofa budowlana
  • III epizod - pożar wielkopowierzchniowy na składowisku odpadów
  • IV epizod - ratownictwo osób poszkodowanych na obszarach wodnych

Tegoroczne ćwiczenia miały na celu między innymi: doskonalić współdziałanie sił ratowniczych – jednostek PSP i OSP z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego, sprawdzić oraz doskonalić  umiejętności dowodzenia związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą PSP oraz wytypowanych dowódców OSP. Podstawowymi elementami które były realizowane to:

  • udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
  • ewakuacja osób w tym o ograniczonej zdolności poruszania się z zagrożonych terenów i obiektów,
  • prowadzenie działań ratowniczych z użyciem sprzętu pływającego na akwenach wodnych,
  • prowadzenie działań ratowniczych z użyciem sprzętu hydraulicznego, pneumatycznego oraz innego sprzętu będącego na wyposażeniu ćwiczących zastępów,
  • gaszenie pożarów wielkopowierzchniowych,
  • dostarczania niezbędnej ilości środków gaśniczych na znaczne odległości, z wykorzystaniem zasobów wodnych naturalnych i przygotowanych do celów gaśniczych.

W wydarzeniu uczestniczył Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego – Pan Witold Darłak.

fot. KPSP Ropczyce

publikacja: 13-09-2021 , autor: Wydział Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.