Dotacje dla szkolnych bibliotek w ramach programu MEN „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3

Powiat Ropczycko – Sędziszowski ponownie otrzymał dofinansowanie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3.

Wartość całego projektu wynosi 38 100,00 zł, w tym dotacja w  kwocie 30 480,00 zł oraz wkład własny Powiatu w kwocie 7 620,00 zł. Dotacja została przyznana dla czterech szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ropczycko – Sędziszowski.
1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Agro – Technicznych  w Ropczycach  –  4 000,00zł.
2. Technikum Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim - 12 000,00 zł.

3. Technikum Nr 1 w Ropczycach – 12 000,00 zł.

4. Szkoła Podstawowa Nr  4 Specjalna w Ropczycach – 2 480,00 zł.

Wysokość dotacji dla poszczególnych szkół uzależniona była od liczby uczniów danej szkoły.

Celem projektu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Ważne jest w tym kontekście wzmocnienie potencjału i  roli bibliotek szkolnych, a także  (książek niebędących podręcznikami), w szczególności lektur szkolnych.

publikacja: 30-05-2017 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.