„Aktywna Tablica 2020” – Powiat otrzymał dotację na zakup sprzętu komputerowego dla szkół

Powiat Ropczycko – Sędziszowski skutecznie aplikował o środki z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”. Powiat uzyskał dotację celową w kwocie 140 000,00 zł. Koszt całkowity projektu wynosi 175 000,00 zł.

Dziesięć placówek, dla których Powiat Ropczycko – Sędziszowski jest organem prowadzącym, otrzymało środki na zakup pomocy dydaktycznych w postaci 68 laptopów, 1 interaktywnego monitora dotykowego (minimum 55”), 1 projektora ultrakrótkoogniskowego.

Szkoły objęte wsparciem to:

1. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

2. Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim

3. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach:

  • Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Ropczycach
  • Branżowa Szkoła I Stopnia w Ropczycach
  •   Technikum nr 1 w Ropczycach

4. Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim

5. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach:

  • Technikum nr 2 w Ropczycach
  • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Ropczycach

6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach (szkoła podstawowa)

  • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Specjalna w Ropczycach
  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Ropczycach

Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii, poprawę efektów pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto celem programu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz wspomaganie organów prowadzących szkoły w realizacji przedsięwzięć związanych z rozwijaniem tych kompetencji, zainteresowań i uzdolnień.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

znaki_strona_www(1)

publikacja: 10-12-2020 , aktualizacja: 10-12-2020, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.