Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego o utworzeniu rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Od dnia 24.01.2018 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwany dalej "rejestrem" - art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.). Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach wpis do w/w rejestru dokonywany będzie na wniosek lub z urzędu, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Ostateczny termin na złożenie wniosku o wpis do rejestru lub dokonanie wpisu z urzędu przypada na dzień 24.07.2018 r.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym komunikacie.

publikacja: 25-05-2018 , aktualizacja: 25-05-2018, autor: Mateusz Kiebała

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.