X Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1.Otwarcie X Sesji Rady Powiatu.

2.Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.

3.Informacja o stanie realizacji obowiązku składania oświadczeń  o stanie majątkowym.

4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2015 rok.

5.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

            5.1. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r.

            5.2. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. 

            5.3. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych w 2016 r.

            5.4.w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.

            5.5.w sprawie  zabezpieczenia środków w roku 2016 na realizację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowych na przebudowę mostów i przepustów w ciągu dróg powiatowych.

            5.6.w sprawie: zmiany uchwały własnej Nr V/31/2015 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie realizacji projektu pt.,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim(I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

            5.7w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

6.Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.

7 Sprawy różne.

8.Zamknięcie Sesji. 

 

                                                                   PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

                                                                     ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO

                                                                  JÓZEF ROJEK

 

publikacja: 19-11-2015 , aktualizacja: 19-11-2015, autor: Barbara Reguła

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.