XV Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1.   Otwarcie XV Sesji Rady Powiatu.

2.   Wystąpienia – informacje Parlamentarzystów i Radnego Sejmiku Wojewódzkiego.

3.   Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu oraz z wykonania Uchwał Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach z działalności
     w 2015r. wraz z przedstawieniem wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

5.  Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego – informacja.
6.  Ocena działalności WTZ Caritas w Ropczycach i WTZ w Wielopolu Skrzyńskim za 2015r. -  informacja.
7.  Sprawozdanie z realizacji “Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015r.”
8. Informacja w sprawie tzw. “afery Volkswagena” w kontekście pisma skierowanego przez
Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych Przez Spółki Grupy Volkswagen AG do  Przewodniczącego Rady Powiatu. 

9.   Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

            9.1.  w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej.

            9.2.  w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z Parku i Ścieżki Zdrowia oraz Placu Zabaw w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie.

10.  Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.

11.  Sprawy różne.

12.  Zamknięcie Sesji. 

                                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

                                                                      ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO

                                                                                 JÓZEF ROJEK

publikacja: 19-04-2016 , aktualizacja: 19-04-2016

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.